raumalaiskiekkoilun_tuki_bg-2.jpg
 
 

Historia

Raumalainen jääkiekkoilu eli voimiensa tunnossa 1960-luvulla – aikana, jolta on peräisin myös Lukon toistaiseksi ainoa Suomen mestaruus. Kansallisen tason jääkiekossa oli kuitenkin havaittavissa selkeitä muutoksia. Lajin harrastaminen alkoi vaatia yhä enemmän taloudellisia voimavaroja.

Raumalla koettiin pienen kaupungin vaikeudet. Suurten joukossa ei ollut helppoa pysyä mukana, kun kilpailu oli kovaa. Tämä lieneekin ollut perimmäinen syy oman kiekkoilun tukiyhdistyksen perustamiseen. Joukko raumalaisia jääkiekon ystäviä kokoontui vuonna 1967 perustamaan omaa jääkiekon tukiyhdistystä. Tuloksena oli Raumalaiskiekkoilun Tuki ry, jonka perustamisasiakirjan allekirjoittivat 15.1.1968 kaupunginjohtaja E.H. Oksanen, kirkkoherra Oiva Tuominen ja kansakoulunopettaja Heikki Lappalainen.

Katso lehtileike vuodelta 1968

Ensimmäiseen hallitukseen puheenjohtajaksi valittiin kaupunginjohtaja Oksanen sekä varapuheenjohtajiksi Heikki Jäppinen ja Oiva Tuominen. Hallituksen jäseniksi valittiin Matti Javanainen, Eero Koivula, Leo Laine, Simo Lehtonen, Seppo Marjomäki, Elias Rautalinko, Erkki Salo, Kauko Tulonen, Pentti Tuominen, Kimmo Turkka, Väinö Äijälä ja Jorma Österman.


Raumalaisen jääkiekon hiljainen tukija

Raumalaiskiekkoilun Tuki ry on kehittynyt vuosien saatossa alun epävirallisten kuvioiden ja rekisteröitymisen jälkeen ensin liiketoimintaa harjoittavaksi yhdistykseksi ja sen jälkeen yritysten ja kiinteistöjen omistajaksi. Samalla yhdistyksestä on kehittynyt merkittävä mutta hiljainen raumalaisen jääkiekon tukija. 

Tuen perustajat olivat vannoutuneita raumalaisia jääkiekkoilun ja yleensäkin urheilun kannattajia. Yhteistä heille oli huoli ainoan raumalaisen pääsarjassa olevan joukkuelajin tulevaisuus. Junioritoiminnan piti olla riittävän tehokasta takamaan edustustasolle riittävästi kyvykkäitä pelaajia. Niinpä yhdistyksen tarkoituksena olikin sääntöjen mukaisesti toimia jääkiekkoharrastuksen edistämiseksi paikkakunnalla. Koska eniten puutetta oli rahasta, yhdistys aloitti heti varainhankinnan junioritoiminnan hyväksi.

Alkuvaiheessa bingotoiminta muodosti merkittävän osan varainhankinnasta. 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun aikana Raumalaiskiekkoilun Tuki ry pyöritti bingotoimintaa useassa eri paikassa. Myös kioskitoiminta Lukon otteluiden yhteydessä sai alkunsa Raumalaiskiekkoilun Tuki ry:n vaikutuksesta. Ensimmäinen Tuen kioski aloitti toimintansa tekojääradalla vuonna 1969. RKT ry teki myös oman osuutensa raumalaisen kiekkokulttuurin kehittämisessä, muun muassa järjestämällä yleisökuljetuksia Lukon vierasotteluihin.

bingotoimintaa.jpg

Yhden bingoillan tuotoilla Raumalaiskiekkoilun Tuesta tuli RTK-Palvelu Oy:n pääomistaja. Kuva: Aikaansa edellä -kirjasta


RTK-Palvelu Oy perustetaan

Vuonna 1972 sai alkunsa Raumalaiskiekkoilun Tuki ry:n tämän hetkisen talouden ja toiminnan kulmakivi RTK-Palvelu Oy (Rauman Teollisuus- ja Kiinteistöpalvelu Oy). Lukko Tuki, Rauman Lukko ja Säppi perustivat tuolloin RTK-Palvelun. Raumalaiskiekkoilun Tuki ry lähti toimintaan mukaan vuotta myöhemmin eli vuonna 1973. Vähitellen vuosien varrella osakekauppojen ja osakepääoman korotusten myötä RTK-Palvelun omistus on siirtynyt kokonaan Raumalaiskiekkoilun Tuki ry:lle.

RTK-Palvelun toiminta alkoi alkuvaikeuksien jälkeen kantaa hedelmää 1980-luvulla. Vuosittain jaettavien avustusten määrä kasvoi. Nuoremmat juniorit saivat apua jääaikojen ja kuljetusten muodossa, kun taas A-juniorien toiminta ja juniorivalmentajien kulut saatiin katettua. Kannattavan yritystoiminnan myötä RKT ry:n jäsenistönkin rooli muuttui, sillä talkootyötä ei enää tarvinnut tehdä yhtä paljon kuin toiminnan alkuvuosina.yhtiöittämisen aikakausi

Raumalaiskiekkoilun Tuen säännöt rajasivat tiukasti jääkiekon tukemisen vain juniorikiekkoiluun. Kuitenkin 1990-luvun aikana liigakiekkoilun kustannukset nousivat jatkuvasti, ja raumalaisen liigakiekkoilun takaamiseksi tehtiinkin sääntömuutos, jonka myötä myös liigakiekkoilun tukeminen tuli mahdolliseksi.

Tämä järjestely toteutettiin samalla, kun liigajoukkueet alkoivat yhtiöittää toimintaansa. Osakeyhtiöiden tarkoituksena on järjestää työtä ja tuottaa voittoa omistajilleen. Raumalaiskiekkoilun Tuki ry:n tapauksessa tuotot ohjataan omistajayhdistyksen kautta nuorisotyön tukemiseen.

Konsernikaavio